Książka przychodów i rozchodów

Książka przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Oferta dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.
Zakres usługi:
•    ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych na podstawie otrzymanych dokumentów księgowych
•    prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia
•    prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
•    sporządzanie deklaracji podatkowych
•    sporządzanie raportów i analiz finansowych
•    roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
•    reprezentacja przed organami administracji publicznej
•    wysyłanie rejestrów w formie pliku kontrolnego JPK

Zajrzyj również na https://www.facebook.com/abacusewakarczewska/