Kadry i płace

Kadry i Płace

Oferujemy obsługę kadrowo-płacową firmom,  które zamierzają lub zatrudniają pracowników. Doradzamy w zakresie zatrudnienia pracowników polskich . Zajmujemy się prowadzeniem teczek osobowych pracowników.

Oferta obejmuje:

  • zgłaszanie / wyrejestrowywanie ubezpieczonych w ZUS
  • sporządzanie niezbędnych dokumentów kadrowych
  • prowadzenie akt osobowych pracowników
  • sporządzanie list płac
  • ewidencja czasu pracy
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych
  • sporządzanie rocznych informacji dla pracowników dotyczących odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  • PFRON

Zajrzyj również na https://www.facebook.com/abacusewakarczewska/